Δ2 Τμήμα

Εργαστήρια Δεξιοτήτων Δ2 Τμήματος

1ος θεματικός κύκλος «Ευ ζην … Ζω καλύτερα»

     Εργαλεία και τελικά προϊόντα που παρήχθησαν…

  • Δημιουργία poster με τη διατροφική πυραμίδα
  • Συγγραφή ποιημάτων «χαϊκού» και «λίμερικ» (για τις ομάδες τροφών)
  • Σχεδιασμός εβδομαδιαίου προγράμματος υγιεινής διατροφής
  • Συμπλήρωση ερωτηματολογίου για την υγιεινή διατροφή και την υγιεινή του σώματος
  • Κρυπτόλεξα (Λέξεις … που έχουν σχέση με τη διατροφή)

­Κατά τη διάρκεια της τηλε-εκπαίδευσης χρησιμοποιήθηκε, κυρίως, το ψηφιακό υλικό του 1ου θεματικού κύκλου «Ευ ζην … Ζω καλύτερα»

­Λόγω των δυσμενών συνθηκών (COVID 19) δεν καταφέραμε συνεργασία με διαιτολόγο, που είχαμε προγραμματίσει, για περισσότερη εμβάθυνση σε θέματα που αφορούν στον καθημερινό τρόπο διατροφής των παιδιών.