Ε2 Τμήμα

Εργαστήρια Δεξιοτήτων Ε2 Τμήματος

 

Θεματικός άξονας: Φροντίζω το Περιβάλλον

Στον θεματικό κύκλο «Φροντίζω το Περιβάλλον» ασχοληθήκαμε με τις φυσικές καταστροφές και τη διαχείριση κρίσεων. Συγκεκριμένα, παρακολουθήσαμε τις παρουσιάσεις του Ερυθρού Σταυρού για οδηγίες πρόληψης και προστασίας κατά την εμφάνιση μιας φυσικής καταστροφής. Στη συνέχεια, παρακολουθήσαμε τις παρεμβάσεις και το εθελοντικό έργο του Ε.Ε.Σ. στην διαχείριση κρίσεων.