Α΄ Τάξη 2021-2022

Εργαστήρια Δεξιοτήτων Α΄ τάξης

1ος θεματικός κύκλος: "Ζω καλύτερα - Ευ Ζην"

Τίτλος προγράμματος: "Δόντια γερά, τρώγοντας υγιεινά"

https://read.bookcreator.com/hvLvLIjp5QgtAPJqqTqQl4JmxF53/N4DUsoi_Q9y-SYOJD3JZsQ

 

2ος θεματικός κύκλος: "Φροντίζω το περιβάλλον"

Υποθεματική: Οικολογία - παγκόσμια και τοπική κληρονομιά

"Κύκλος είναι και γυρίζει, η ανακύκλωση κερδίζει"

https://read.bookcreator.com/hvLvLIjp5QgtAPJqqTqQl4JmxF53/JWYQjb8tRu6HkcrBbFEQ_A

 

3ος Θεματικόςκύκλος: "Σκέφτομαι και ενεργώ"

Τίτλος προγράμματος: "Τι και αν είμαι παιδί, έχω και εγώ φωνή"

https://read.bookcreator.com/hvLvLIjp5QgtAPJqqTqQl4JmxF53/jCDMVpqZT-urJkDfOXLlUg