Ε1 τμήμα 2021-2022

Εργαστήρια Δεξιοτήτων Ε1 τμήματος 2021-2022

1ος θεματικός άξονας: "Ευ ζην (Ψυχική και συναισθηματική υγεία)"

"Το σπίτι των παιδιών"

https://www.thinglink.com/scene/1519816821908176899

 

 

 

2ος θεματικός άξονας: "ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ-ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ"

https://prezi.com/view/irj4gYZFmuFNHouZiYhS/

 

3ος Θεματικός άξονας: "ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ"

Υποθεματική: "Πρόληψη και προστασία από τις φυσικές καταστροφές"

Τίτλος προγράμματος: "Διαχείριση καταστροφών και κρίσεων"

https://read.bookcreator.com/ef17fKyIXLatE7k2uQIiiNe79Rr2/HGUn1uO-R3KLUQKiwQDahg