Γ2 τμήμα 2021-2022

Εργαστήρια Δεξιοτήτων Γ2 τμήματος 2021-2022

https://www.thinglink.com/scene/1536073319156023297

 

Θεματικός Άξονας: Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ

Επιμέρους Θεματική Ενότητα/Υποενότητα: Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα

Τίτλος του προγράμματος: Όλοι μαζί στη σχολική ζωή

Σκοπός: Η διαμόρφωση ενός κλίματος συνεργασίας και επικοινωνίας μέσα στην τάξη για την αντιμετώπιση καταστάσεων που συχνά δημιουργούν ένταση και απειλούν τη συνοχή της ομάδας.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω δράσεις:

  • 1ο Εργαστήριο «Μια ακόμη αφορμή γνωριμίας»

Γίνεται συζήτηση γύρω από τις ομοιότητες και διαφορές των παιδιών, ποιο στοιχείο ξεχωρίζουν στον εαυτό τους που δεν το έχουν ακούσει από κάποιον άλλο συμμαθητή τους.

  • 2ο Εργαστήριο «Οι κανόνες στην τάξη μου»

Οι μαθητές συνεργάζονται παρακινούμενοι να συζητήσουν για το «τι τους αρέσει και τι όχι» σε σχέση με πράγματα και καταστάσεις που συμβαίνουν στην τάξη τους, σημειώνοντας τις καταγραφές τους σε δύο φύλλα αντίστοιχα.

Οι συνεισφορές τους τοποθετούνται στο «δέντρο της τάξης».

  • 3ο Εργαστήριο «Τα συναισθήματα μας»

Οι μαθητές αναγνωρίζουν συναισθήματα και αναστοχάζονται με βάση τις πληροφορίες που έχουν διαχειριστεί στη διάρκεια του εργαστηρίου για τη σπουδαιότητα των συναισθημάτων και τον αντίκτυπό τους στη συμπεριφορά των ατόμων.

  • 4ο Εργαστήριο «Τι είναι σύγκρουση»

Οι μαθητές παρακολουθούν σχετικό videoκαι τους δίνονται χαρτάκια για να καταγράψουν δύο σκέψεις ή φράσεις που τους έρχονται στο μυαλό ακούγοντας τη λέξη «σύγκρουση».

  • 5ο Εργαστήριο «Τα συναισθήματα μιας σύγκρουσης»

Οι μαθητές αναγνωρίζουν τα συναισθήματα σε ένα παράδειγμα σύγκρουσης και καλούνται να πάρουν θέση και να τα αλλάξουν.

  • 6ο Εργαστήριο «Πώς επικοινωνώ…»

Οι μαθητές παρακολουθούν video και εκφράζουν τη γνώμη τους για τους τρόπους επικοινωνίας με τους άλλους γύρω τους.

  • 7ο Εργαστήριο «Όλοι έχουν δίκαιο»

Οι μαθητές της τάξης επεξεργάζονται το μύθο «Δύο κατσίκες σ’ ένα γεφύρι» και εκφράζουν τις σκέψεις τους για την ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων.

 

http://2dim-karpen.eyr.sch.gr/1648895158703.jpg

http://2dim-karpen.eyr.sch.gr/1648895222735 .jpg