ΣΤ2 τμήμα 2021-2022

Εργαστήρια Δεξιοτήτων ΣΤ2 τμήματος 2021-2022

1ος θεματικός άξονας

Ευ ζην (Γνωρίζω το σώμα μου - σεξουαλική διαπαιδαγώγηση)

"Πρόληψη έμφυλης βίας"

https://www.thinglink.com/scene/1519826588781248515 

 

2ος θεματικός άξονας

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ

ΑΛΛΗΛΟΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ

https://www.thinglink.com/scene/1519826588781248515

 

 

3ος Θεματικός άξονας: ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

https://read.bookcreator.com/ef17fKyIXLatE7k2uQIiiNe79Rr2

/Cyx6oTMsR8yEOEP5p9JfNw