Εκπαιδευτική Εκδρομή

18/4/2016 Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική επίσκεψη στον Προυσό είναι εδώ.

18/4/2016 Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική επίσκεψη στην Αθήνα είναι εδώ.

10/11/2015 Η πράξη επιτροπής αξιολόγησης οικονομικών προσφορών είναι εδώ.

9/11/2015 Εκπαιδευτική επίσκεψη στα Τρίκαλα και στην Καλαμπάκα είναι εδώ

21/10/2015 Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική επίσκεψη στην Αθήνα είναι εδώ.

19/05/2015 Η πράξη της επιτροπής αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για την εκπαιδευτική εκδρομή στα Λουτρά Σμοκόβου είναι εδώ.

30/04/2015 Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική επίσκεψη στα Λουτρά Σμοκόβου είναι εδώ.

10/03/2015 Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική επίσκεψη στη Λιβαδειά είναι εδώ.

10/03/2015 Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική επίσκεψη στους Δελφούς είναι εδώ.

3/12/2014 Η πράξη της επιτροπής αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για την εκπαιδευτική εκδρομή στην Υπάτη είναι εδώ.

14/11/2014 Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική επίσκεψη στην Υπάτη είναι εδώ.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπαιδευτική εκδρομή στην Αθήνα βρίσκεται εδώ.

Η πράξη της επιτροπής αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για την εκπαιδευτική εκδρομή στην Αθήνα βρίσκεται εδώ.